Kulturní a společenské akce

SK Valeč není spolek zaměřující se pouze na fotbalovou činnost. SK Valeč během roku pořádá spoustu společenských, kulturních a sportovních akcí. O některých z těchto akcí by se již dalo říci, že jsou tradiční. Jedná se např. o pravidelné výšlapy (novoroční nebo velikonoční), čarodějnický rej spojený s čarodějnou stezkou, sportovní zakončení prázdnin nebo cyklovýlety. Největší akcí pořádanou SK a také akcí s nejdelší tradicí je však Sportovní ples.