SPV (Sport Pro Všechny)

Česká asociace Sportu pro všechny (ČASPV) je největší organizací v České republice, která má ve svém programu rekreační sport a další rekreační pohybové aktivity, rekondiční cvičení a zdravotní tělesnou výchovu.

Sport pro všechny nabízí pestrý výběr výběr pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, cvičení a pobyt v přírodě, tělovýchovná vystoupení atd., které se uskutečňují v odborech SPV rozdělených podle věkových kategorií nebo specializovaných činností.

Snahou je umožnit tělovýchovné a sportovní vyžití všem zájemcům bez talentových, věkových a sociálních omezení a tím přispět k jejich všestrannému rozvoji, upevnění zdraví a psychické pohodě.

Všechny regionální sportovní soutěže jsou otevřené pro širokou veřejnost bez podmíněnosti členstvím v ČASPV. Vítězové regionálních soutěží pak mohou postupovat na krajské či republikové kolo soutěží.