Cyklovýlet okolo Hrotovic

06.08.2016 16:28

Nejdříve vyjela z Valče skupina asi 5 účastníků a posléze za Hrotovicemi se připojilo dalších 5 jezdců. Počasí nám přálo a cesta plynule ubýhala. Za Hrotovicemi jsme si v opuštěném táboře upekli buřty, odpočali si a připravili se na další náročný díl cesty. Další zastávka byla v hospůdce Na Ranči v Hrotovicích, zde jsme se posilnili a vyrazili směrem k Valči. Jako obvykle bylo zakončení a zhodnocení celé akce provedeno v hospodě U Slavíka :).

—————

Zpět